Marlene van Poll - Vervangend secretaris

Ik ben Marlene Van Poll Ludolph. Ik woon op de Schelfhorst aan de rand van het park. Beroepsmatig ben ik docente in het speciaal voortgezet onderwijs. Als vrijwilliger heb ik in het verleden veel ervaring opgedaan in bestuurlijke functies. Met plezier vervul ik nu mijn taak als 2e secretaris van de Stichting Schelfhorstpark. We houden ons met meer zaken bezig die de woon- en leefomgeving in en rond het park betreffen, maar wat het meest in het oog springt, is natuurlijk de jaarlijkse winterloop. Heel leuk om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Marlene van Poll

Untitled Document